VEETEELT

Veel Afghanen houden zelf pluimvee en kleinvee voor hun eigen onderhoud. Helaas is de opbrengst vaak laag, door inferieur voer of door slechte fok. Met onze projecten en sociale ondernemingen in deze categorie pakken we die problemen aan.