Kippenbedrijf

Doel

Deze sociale onderneming heeft tot doel banen te creëren voor alleenstaande Afghaanse vrouwen en/of weduwen. Dit doen we door een kippenbedrijf: kleine kuikens worden aangekocht en groot gebracht. Eenmaal volgroeid, worden de kippen verkocht op de markt. Dankzij deze baan genereren de vrouwen inkomen, leren ze verantwoordelijkheid te nemen en te dragen (eigenaarschap) en krijgen ze toegang tot gratis lees- en schrijfonderwijs. Zo doen de vrouwen werkervaring op en worden ze zelfredzaam op financieel en persoonlijk vlak.

Doelgroep

Dit project richt zich op alleenstaande Afghaanse vrouwen, die leven zonder de sociale en financiële zekerheid van een man. Het kan zijn dat de vrouwen weduwe zijn geworden, of dat ze in de steek zijn gelaten. Vaak leven deze vrouwen met hun kinderen op of onder de armoedegrens.

Opzet

Deze sociale onderneming handelt in pluimvee. De vleeskuikens worden aangekocht, grootgebracht en de volgroeide kippen van ca. 2 kg worden verkocht op de plaatselijke markt. Deze cyclus duurt ongeveer 40 dagen. Rekening houdend met het Afghaanse klimaat bevat een jaar 6-7 verkoopmomenten.

De manager/onderneming zorgt voor de volgende randvoorwaarden:

  • Aankoop en vervoer van de vleeskuikens.
  • Inkoop van voer en andere benodigdheden.
  • Een goede locatie en alle benodigde voorzieningen.
  • Begeleiding van de vrouwen, incl. onderwijs over het houden van kippen.

Daarnaast krijgen de werknemers gratis lees- en schrijfonderwijs.

Het kippenbedrijf bevindt zich in Bamiyan. Het bedrijf staat op een stuk grond dat we in bruikleen hebben voor onbepaalde tijd.

Partnership

Voor deze sociale onderneming werken we samen met de andere sociale ondernemingen in kippen, in Bamiyan. Er is geen partnership; alle direct benodigde expertise is in huis.