PROBLEEM

In Afghanistan wonen opvallend veel weduwen en wezen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Wij willen iets doen voor deze vergeten doelgroep. Stilzitten is geen optie. De overheid erkent het probleem maar is op dit moment niet in staat goede hulp te bieden.

WEDUWEN

Het leven zonder man is voor een Afghaanse vrouw behoorlijk zwaar. Helemaal als je (schoon)familie je aan je lot overlaat. Veel weduwen leven onder de armoedegrens. Ze moeten het in hun eentje zien te rooien zonder de financiële en sociale bescherming van een man.

WEZEN

Als je vader is overleden, dan ben je volgens Afghaanse begrippen een wees. Veel van die kinderen komen terecht op straat, omdat hun moeder niet voor ze kan zorgen. Wij bieden onderdak – niet in een weeshuis, maar in een gezin – goede voeding en onderwijs.

FEITEN EN CIJFERS

Cijfers uit onderzoeken en rapporten van de Verenigde Naties (VN) en UNHCR bevestigen de uitzichtloze situatie waarin Afghanistan zich op dit moment bevindt. Een aantal zorgwekkende feiten op een rij.

“Tijdens een zware bomaanslag in Kabul kwamen een man en een echtpaar om het leven. Zij liepen toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plek. De gevolgen van zo’n aanslag zijn desastreus. Niet alleen is er nu een vrouw die haar man moet missen, er zijn ook in een klap drie kinderen wees geworden.

Het raakte mij dan ook enorm toen ik enige tijd later hoorde dat de vrouw die weduwe was geworden, ook de kinderen van het vermoorde echtpaar onder haar hoede had genomen. En die keuze, dat is voor mij het hart van Village of Peace. Dat is dan ook de reden dat ik samen met mijn vrouw Ina deze weduwe financieel ondersteun. Ik zie de zorg voor weduwen en wezen als een persoonlijke missie. Ik gun alle Afghaanse kinderen een veilige plek.”

 

ONZE AANPAK

Onze aanpak is holistisch. Vanzelfsprekend voorzien we in eten, medische zorg en onderdak waar nodig, maar de focus ligt op onderwijs, voorlichting, het verbouwen van voedsel en het vinden van een baan. Zo werken de weduwen zelf aan een betere toekomst, ook voor hun kinderen.

OPVANG IN GEZINNEN

Een logische manier om wezen op te vangen lijkt doorgaans een weeshuis. Alleen, aan zo’n weeshuis kleven behoorlijk wat nadelen. Zo is deze aanpak relatief duur en is er lang niet altijd voldoende persoonlijke aandacht voor de kinderen. Bovendien haal je een kind uit zijn vertrouwde leefomgeving. Wij kiezen er daarom bewust voor de wezen een plek te geven in een gezin.

Praktisch betekent deze aanpak dat een weduwe een of meerdere wezen onder haar hoede neemt. De voordelen zijn duidelijk: de wees blijft in de omgeving die hij of zij zo goed kent, en het krijgt persoonlijke aandacht van een ouder. Er ontstaan nieuwe sociale structuren, waardoor zowel de weduwe als de kinderen weer de veiligheid en geborgenheid van een gezin ervaren. Zo ontstaat een stevig sociaal vangnet voor de rest van hun leven, dus ook nadat ze 18 jaar zijn geworden – de leeftijd waarop een weeskind doorgaans niet meer welkom is in een weeshuis.

HELP JE MEE?

Voor een vast bedrag per maand geef je een wees onderdak, goed eten, onderwijs en een thuis. En dat niet alleen: je helpt ook de weduwe die de zorg voor deze kinderen op zich neemt. Zij krijgt een baan op maat in een van de sociale ondernemingen van Village of Peace.

De enige ‘voorwaarde’ die we stellen is dat je een wees minimaal een jaar ondersteunt. Zo stel je ons in staat onze plannen goed uit te bouwen, ook op de langere termijn.