Kippenvoer

Het probleem

In de regio Bamiyan (maar ook in de rest van Afghanistan) zijn veel kippenbedrijven. Daarnaast houden veel mensen een aantal kippen in een hok bij hun huis, om in hun levensonderhoud te voorzien. Echter, het kippenvoer wordt doorgaans ingekocht via Iran en/of Pakistan. Terwijl alle grondstoffen gewoon beschikbaar zijn binnen Afghanistan. Bovendien laat de kwaliteit vaak te wensen over.

Deze sociale onderneming zal kippenvoer van hoge kwaliteit gaan produceren en verhandelen. De eerste pilotfabriek komt in Bamiyan te staan. Als de pilot een succes wordt, zal het aantal fabrieken worden uitgebreid naar de rest van Afghanistan.

Opzet sociale onderneming

Door het produceren van kwalitatief uitstekend en vers kippenvoer, wordt een aantal maatschappelijke problemen aangepakt:

  • Afghaanse boeren en particulieren krijgen toegang tot kippenvoer van goede kwaliteit, waardoor hun opbrengsten zullen toenemen.
  • De managers van de onderneming kunnen boeren bijstaan met raad en daad, over hun aanpak, wat te doen bij ziektes, etc.
  • Er worden banen gecreëerd voor weduwen/alleenstaande vrouwen. Met een baan zijn zij in staat in hun eigen onderhoud te voorzien.
  • De managers krijgen de kans hun expertise in de praktijk te brengen. Ook met hun inkomen onderhouden zij hun families.
  • De winst wordt gebruikt voor het uitbreiden van de activiteiten. Hiermee worden nieuwe banen gecreëerd.