BOUW  & RENOVATIE

Veel gebouwen en huizen in Afghanistan bevinden zich in slechte staat. Met onze Bouw- en renovatieprojecten pakken we dit probleem aan. Met lokale materialen en ambachtslui.