Sociaal project – Bestrijden ondervoeding

Feed the hungry, heal the land. Dat is in het kort onze aanpak van ondervoeding. Middels kleinschalige landbouw en voedingsleer – beide geheel gefocust en afgestemd op goede voeding en het versterken van het immuunsysteem – werken Afghanen zelf aan een gezonde en duurzame toekomst.

Doelgroep

  • We focussen op weduwen en alleenstaande vrouwen die op of net onder de armoedegrens leven met de zorg voor een of meerdere kinderen. Zij vormen een kwetsbare groep die dagelijks de nadelige gevolgen merken van ondervoeding.
  • Om op nationaal niveau onze impact te vergroten helpen we ook de boeren: hun inspanning komt direct ten goede aan de lokale community. Daarnaast hebben zij veel meer grond tot hun beschikking en wordt alle kennis en kunde direct doorgegeven aan de zoon/opvolger.

 

360-graden aanpak
De enige manier om ondervoeding op een duurzame en succesvolle manier te bestrijden is middels een 360-graden benadering die alle aspecten en oorzaken van ondervoeding aanpakt. Daarom bestaat onze strijd tegen ondervoeding uit de volgende drie pijlers:

  • Training en onderwijs
  • Stimuleren zelfredzaamheid: High Diversity Gardening
  • Onderzoek en ontwikkeling landbouw/herbebossing

Download ons volledige projectplan voor bestrijding van ondervoeding in Afghanistan:

Projectplan Foodsecurity – bestrijden ondervoeding