PROEFTUINEN

Een Proeftuin is een opleidingscentrum, een kwekerij en moestuin in een. Het is een plek waar wordt gewerkt, wordt geleerd en geëxperimenteerd. De nadruk ligt op groenteteelt en de teelt van klein fruit.

Afghaanse boeren bewerken het land op dezelfde manier als hun vader dat deed. Door het gebrek aan welvaart en onderwijs is er jarenlang niet geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe landbouwmethodes. Basale kennis over snoeien, bodemverrijking, planten en irrigatie ontbreekt.

Experimenteren

In een Proeftuin experimenteren we met het verbouwen van verschillende gewassen, en proberen we nieuwe teelt- en irrigatiemethoden uit.

Denk daarbij aan:

  • Het tegengaan van erosie en verdere verschraling van de bodem.
  • Het uitbreiden van het groente- en fruitaanbod. Uitzoeken welke soorten groenten en fruit het goed doen in het Afghaanse klimaat. Bijvoorbeeld rode biet, broccoli, aardbei en framboos. Als lokale boeren deze groenten ook leren verbouwen, dan zorgt dit niet alleen voor een verbreding van het teeltpatroon, maar ook tot een veelzijdiger en gezonder dieet.

Ook hebben we het gebruik van tunnelkassen geïntroduceerd. Dit type kas is een relatief eenvoudige manier om de opbrengst van fruit en groenten te verhogen: de kas biedt goede omstandigheden om zaailingen en nieuwe gewassen op te kweken.

Leren

Iedere proeftuin heeft een eigen composthoop. Compost brengt het humusgehalte van de grond omhoog, waardoor belangrijke nutriënten beter voor de plant beschikbaar komen. Ook bevordert het de bacteriewerking in de grond.

Het composteren van groenafval is voor veel boeren een volkomen onbekend fenomeen. Boeren uit de omgeving kunnen bij de Proeftuin terecht om te leren werken met een composthoop.

Waar mogelijk werken we samen met de lokale landbouwuniversiteit. In Bamiyan is deze samenwerking zeer vruchtbaar gebleken. Enkele honderden studenten hebben les gehad en enkele studenten hebben een stage gelopen, waardoor hun kansen op een baan toenemen.

Werken

De Proeftuinen worden onderhouden door een aantal tuinmannen, aangevuld met stagiaires van de lokale landbouwuniversiteit.

De opbrengst van de fruit- en groenteoogst is in eerste instantie bestemd voor de projecten van Village of Peace. Daarnaast kunnen handelaren of individuele boeren bij ons terecht voor het aankopen van zaailingen en extra geteelde gewassen.

Partner

Dit project wordt uitgevoerd in partnership met Agrinas, een stichting met grote expertise in het assisteren en adviseren bij plattelandsontwikkeling in kansarme gebieden. Zie ook: www.agrinas.org. Naast de vestiging in Nederland is sinds januari 2107 Village of Peace nu ook als Afghaanse stichting geregistreerd. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om met de lokale landbouwuniversiteit van Bamiyan tot een officiële samenwerking te komen.