Een jaar bij het kippenbedrijf

In 2015 startten in Bamyan twee ondernemers een kippenboerderij. Inmiddels bestaat de sociale onderneming uit een hele keten aan kippenondernemingen: een voerfabriek, slachthuis, apotheek en een winkel. En met ingang van dit jaar komt daar ook nog een groothandel en een partnership met een lokale distributeur bij.
Dat klinkt indrukwekkend, en eigenlijk is het dat ook. Er is in de regio Bamyan een lokale kippenindustrie ontstaan die bekend staat om zijn goede kwaliteit. Dankzij deze industrie hebben 500 mensen een stabiel inkomen.

Corona

Het was hard werken om dit jaar het bedrijf gezond te houden. Natuurlijk had corona een enorme impact op de economie: ondernemingen moesten sluiten en alle bedrijfsactiviteiten vielen stil. Gelukkig is het met financiële hulp vanuit Nederland gelukt om de ergste periode te overbruggen en konden we zo voorkomen dat er ontslagen moesten vallen. Wel zijn we veel kleine toeleveranciers kwijtgeraakt: zij konden het helaas niet bolwerken.

Concurrentie

Toch kwam de grootste uitdaging in 2020 vanbuiten de onderneming: een concurrent probeerde met onwaarheden en scherpe prijzen klanten weg te kapen. En dat lukte. Gelukkig voor ons keerde het tij binnen enkele maanden: het bedrijf bleek niet in staat alle (prijs)beloftes na te komen en leverde slechte kwaliteit. Klanten keerden weer terug en in november zaten we weer op het klantenniveau van voor corona.
Door dit alles bleek opnieuw hoe kwetsbaar de economie in Bamyan is. Om voortaan sterker te staan is besloten een deel van de verkopen te verplaatsen naar Kabul, door hier een groothandel te beginnen. Ook het partnership met een grote lokale distributeur moet zorgen voor een breder verkoopvlak.

Zelfstandig

We zijn onder de indruk van ‘onze’ Afghaanse ondernemers en hun mensen. Ze hebben zich niet uit het veld laten slaan door alle tegenslagen, maar zijn nog meer op eigen benen gaan staan. Zo kwam ze zelf met het idee om uit te breiden met een groothandel in Kabul en gaven ze aan die nieuwe ontwikkelingen zelf te willen financieren. De kans is groot dat ze dat ook gaat lukken: de groeiverwachting voor komend jaar is 20 procent en het einde is nog niet in zicht.