STRAATBEELD

Even een foto van het straatbeeld in Afghanistan. Deze jongetjes zijn onderweg met hun vader. Niet zoals in Nederland, in een kinderstoeltje vastgegespt op de achterbank, met gewoon in de laadbak van zijn handige motorscooter.
Deze foto maakten we eind april, tijdens onze reis die we maakten langs al onze projecten. De projecten en sociale ondernemingen zijn verdeeld over vijf specialisaties: Kleding en textiel, Veeteelt, Bouw, Voedselveiligheid en Tuinbouw.

Onze projecten en sociale ondernemingen hebben stuk voor stuk een maatschappelijk doel. Daarnaast creëren ze werkgelegenheid.  door het opzetten van coöperaties (Business) en het bieden van zorg en ondersteuning (Care) voor weduwen, wezen en oorlogsslachtoffers. Vanuit de VoP-centra worden Community’s gestart. Deze drie onderdelen (Business, Care en Community’s) lichten we nader toe in de volgende alinea’s.

Meer over de projecten.
Download het jaarverslag van 2016 (pdf)
Meer over onze visie en aanpak

Share This Post