HANDEL

We trainen en coachen Afghanen in het starten en leiden van een bedrijf. Hiervoor dienen zij eerst de Training Ondernemen te volgen. Deze training en ervaring helpt mensen bij de toegang tot microkrediet om een eigen bedrijf op te starten of een initiatief verder te ontwikkelen. Village of Peace heeft uitsluitend een faciliterende rol bij de financiering; de leningen zelf worden verstrekt door lokale micro‐financieringsbanken.